HOLTEFJELL VEL
 

Formann: Harald Tyrdal
Adresse:
Eltonveien 7, 0586 OSLO
Mobil 480 72 000

Mail: haraltyr@online.no
Organisasjon Vedtekter Kart Samarbeidspartnere Bilder Nytt Sider for medlemmer

VEDTEKTER FOR HOLTEFJELL VEL som ble vedtatt på generalforsamlingen 19. juli 2008
ORDENSREGLER FOR HYTTEOMRÅDET
ORDENREGLER FOR  MOLOVEI OG HAVNEOMRÅDET

 

ORDENSREGLER FOR HYTTEOMRÅDET
Ordensreglement for hytteområdet vedtatt på generalforsamling 16. juli 2005

* Det er ikke anledning til å sette opp campingvogner innen Vellets område. Unntak fra denne regel gjelder
   parkering begrenset oppad til en weekend for besøkende til hyttene.

* Bruk av motorsag og annen støyende virksomhet bør begrenses til tiden 0900 – 1900 på hverdager.
   Slik virksomhet skal ikke foregå på søn- og helligdager, og bør unngås i juli måned.

* Hundeeiere må innen Vellets område sørge for at hunden ikke er til sjenanse for andre, respektere
   bestemmelser om båndtvang, og fjerne hundelort.

* Hytteeiere pålegges å holde området rundt hver hytte i ryddig stand for derigjennom å skape trivsel for alle
   innen Vellets område.

* Opplag av båter skal bare skje på anvist plass.

* Parkering av kjøretøyer skjer på parkeringsplass tilhørende den enkelte hytte, eller på felles parkeringsplass
   ifølge reguleringsplanen.

* Det henstilles til hytteeierne å respektere andres hyttetomter med hensyn til ferdsel m.m.

* I firmahytter bes disse ordensregler hengt opp på et synlig sted.

 

ORDENREGLER FOR  MOLOVEI OG HAVNEOMRÅDET

 *     Bil til havneområdet kan kun benyttes i forbindelse med utsetting og opptak av båter, service på
        båtene samt til transport av bevegelseshemmede.

 *     Seilbrett, kajakk og lignende, som skal oppbevares i havneområdet hele sommeren,  vil få
        anvist fast plass  -  og må ikke legges på stranden. 

 *     I havneområdet skal det alltid være ryddig.  Olje- og bensinkanner samt avfall etter båttur må
        alltid fjernes.

 *     Alle båter må fortøyes forskriftsmessig, så andre båter ikke blir skadet. 

 *     Kjøring ut og inn og i bassenget skal foregå i sakte fart  -  3 knop  -  av hensyn til de badende
        og til båtene.

 *     Gående til havneområdet må ikke gå over tomtene i Fisebu.

 *     Badende må alltid forlate plassen i den stand de selv ønsker å finne den.

 *     I firmahytter bes disse ordensregler hengt opp på et synlig sted.

Redaktør for sidene er:
Bjørn Nymoen, Havnegaten 31, 3080 Holmestrand, mobil 922 06 770, mail
bnymoen@h-nett.no
©2008 Holtefjell Vel, All rights reserved Holtefjell Vel, organisasjons nr. 982 753 740