HOLTEFJELL VEL

Formann: Harald Tyrdal
Adresse:
Eltonveien 7, 0586 OSLO
Mobil 480 72 000

Mail: haraltyr@online.no
Organisasjon Vedtekter Kart Samarbeidspartnere Bilder Nytt Sider for medlemmer

:                    ORGANISASJON  Organisasjons nr.  982 753 740

Funksjon

Navn

Adresse

Mobil nr

Mail

Formann:

Harald Tyrdal

Eltonveien 7

480 72 000

haraltyr@online.no

Havnesjef

Trond Sæthre

 

906 02 044

trond.sathre@dnvgl.com

Sekretær

Astri Isaksen

Ringstabekkveien 107, 1356 Bekkestua

906 24 923

astri.m.isaksen@gmail.com

Økonomi

Harald Steinnes

Ringstabekkveien 107, 1356 Bekkestua

905 28 617

harald.steinnes@gmail.com 

Veier og Fellesområder

Sigbjørn Myhre

Askjemveien 44, 3158 Andebu

920 84 663

sigbjorn.myhre@jm.no

Vann og Avløp

Finn E Hammer

Holtefjell 12, 3280 Tjodalyng

971 58 175

fin-hamm@online.no

 

 

 

 

 

Tennis

Harald Hodt

 

952 08 189

haraldhodt@gmail.com 

         
Revisor: Berit Viig      
Valgkomité: Knut Brekke Formann    
  Dag Sanne      
         
Ansvarlig for Internett sidene Bjørn Nymoen Havnegaten 31,
3080 Holmestrand
922 06 770 bnymoen@h-nett.no

Redaktør for sidene er:
Bjørn Nymoen, Havnegaten 31, 3080 Holmestrand, mobil 922 06 770, mail
bnymoen@h-nett.no
©2008 Holtefjell Vel, All rights reserved Holtefjell Vel, organisasjons nr. 982 753 740