HOLTEFJELL VEL
 Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen

Formann: Per Arvid Andersen
Adresse:
Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen
Mobil
90 54 04 42
Mail:
paa@conceptor.no
Organisasjon Vedtekter Kart Samarbeidspartnere Bilder Nytt Sider for medlemmer

:                    ORGANISASJON  Organisasjons nr.  982 753 740

Funksjon

Navn

Adresse

Mobil nr

Mail

Formann:

Per Arvid Andersen

Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen

905 40 442

paa@conceptor.no

Havnesjef

Tor H. Bjørnstad

Skolegaten 9, 3080 Holmestrand

975 44 280

e-farger@online.no

Sekretær

Astri Isaksen

Ringstabekkveien 107, 1356 Bekkestua

906 24 923

astri.m.isaksen@gmail.com

Økonomi

Harald Steinnes

Ringstabekkveien 107, 1356 Bekkestua

905 28 617

harald.steinnes@gmail.com 

Veier og Fellesområder

Sigbjørn Myhre

Askjemveien 44, 3158 Andebu

920 84 663

sigbjorn.myhre@jm.no

Vann og Avløp

Finn E Hammer

Holtefjell 12, 3280 Tjodalyng

971 58 175

fin-hamm@online.no

 

 

 

 

 

Tennis

Harald Hodt

 

952 08 189

haraldhodt@gmail.com 

         
Revisor: Berit Viig      
Valgkomité: Knut Brekke Formann    
  Dag Sanne      
         
Ansvarlig for Internett sidene Bjørn Nymoen Havnegaten 31,
3080 Holmestrand
922 06 770 bnymoen@h-nett.no

Redaktør for sidene er:
Bjørn Nymoen, Havnegaten 31, 3080 Holmestrand, mobil 922 06 770, mail
bnymoen@h-nett.no
©2008 Holtefjell Vel, All rights reserved Holtefjell Vel, organisasjons nr. 982 753 740