HOLTEFJELL VEL
 Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen

Formann: Per Arvid Andersen
Adresse:
Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen
Mobil
90 54 04 42
Mail:
paa@conceptor.no
Organisasjon Vedtekter Kart Samarbeidspartnere Bilder Nytt Sider for medlemmer

Nå får vi ny vann- og kloakkledning mellom P6 (parkering) / hytte nr 44 "Sunnistova" og svingen. Gravearbeidene er i gang. Veien er ikke kjørbar på vanlige ukesdager, men den er tilnærmet farbar i helgene. Mye skal være gjort i løpet av uke 44, men da gjenstår asfaltering.

På bildene ser vi Line Haugen som bærer vannrør, Jarle Hauane Bugge som sitter i gravemaskinen og Ole Martin Lader med grønn jakke. Trivelige folk som står på.

Tekst og bilder ved Tor H. Bjørnstad.
Redaktør for sidene er:
Bjørn Nymoen, Havnegaten 31, 3080 Holmestrand, mobil 922 06 770, mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no
©2008 Holtefjell Vel, All rights reserved Holtefjell Vel, foretaksnr. 982 753 740