HOLTEFJELL VEL
 Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen

Formann: Per Arvid Andersen
Adresse:
Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen
Mobil
90 54 04 42
Mail:
paa@conceptor.no
Organisasjon Vedtekter Kart Samarbeidspartnere Bilder Nytt Sider for medlemmer

Fra FISKEDIREKTORETAT
har vi sakset følgende info om minstemål i fritidsfiske


Husk minstemål i fritidsfiske

1. januar 2010 ble det innført minstemål på saltvannsfisk i fritid- og turistfiske

Hensikten er at mer fisk skal få vokse seg stor nok til å formere seg.

Dersom du skulle få en fisk som er under minstemål, skal du løsne den forsiktig fra fiskeredskapen
og slippe den ut i sjøen igjen. Dersom fisken er er død eller tydelig ikke levedyktig kan du spise den.

Du finner mer info på Fiskeridirektorates nett side

Minstemål på noen viktige arter:

Art Område Minstemål
Torsk Sør for 64 grader N 40 cm
Hyse / Kolje Sør for 64 grader N 31 cm
Hvitting Hele landet 32 cm
Sjø ørret Hele landet 35 cm

Fiskens lengde måles fra snutespiss til enden av halesporens ytterste stråler.
 

Hilsen Tor H. Bjørnstad

Redaktør for sidene er:
Bjørn Nymoen, Havnegaten 31, 3080 Holmestrand, mobil 922 06 770, mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no
©2008 Holtefjell Vel, All rights reserved Holtefjell Vel, foretaksnr. 982 753 740