HOLTEFJELL VEL
 Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen

Formann: Per Arvid Andersen
Adresse:
Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen
Mobil
90 54 04 42
Mail:
paa@conceptor.no
Organisasjon Vedtekter Kart Samarbeidspartnere Bilder Nytt Sider for medlemmer

Til hytteeiere med båtplass i Holtefjell båthavn.

Havna er nå gjort vinterklar og forberedelsene er i gang til ny sesong.

I havna har det vært to brettstativer. Dagens behov dekkes fint av et stativ, så derfor har vi demontert og fjernet det andre. Der hvor stativet sto er havnas ”luneste” plass, så der setter vi et lite bord m/benk beregnet på en liten kafferast og lignende for de som ønsker det.  Vi ber også om at brett og kanoer fjernes fra havna i vinterhalvåret, senest 01.11. på forhånd takk.

I de siste årene er det mange hytter som har skiftet eier, så derfor tillater vi oss å friske opp de mulighetene vi har i havna.

Største tillatte båtlengde er 700 cm.
Største tillatte båtvekt er 2000 kg.
Største mulige bredde båtplass er 300 cm.

Havna ligger utsatt til for svell og bølger, men havnas utriggere er beregnet å tåle belastning innenfor angitte verdier.  Vi vil også forsøke så langt mulig å legge de tyngste båtene på plasser mot ytre molo. Det vil også bli etablert noen nye plasser mot landsiden øst for (mot slippen) de lange utriggerne.

Eventuell framleie av båtplass skal foregå gjennom vellet.

Vi har også fått spørsmål om hva vi skal gjøre under en båtvakt hvis det kommer uvedkommende inn i havna. Fra politiet har vi fått følgende råd for adferd hvis det anløper fremmede båter i havna:

Så raskt som mulig gi oss til kjenne og spørre om VI kan hjelpe til med noe. Spørre om hvilken hytte de skal til og henvise til gjesteplass. Hele tiden er det viktig å benytte VI.

Det er også viktig at vi tar hensyn til både hverandre og sjøfartsregler når vi ferdes i og utenfor havna. Maks hastighet er 3 knop i havna og i et område på inntil  50 meter utenfor havna gjelder 5 knop!!!

Ellers så er det godt å se at det alltid er ryddig og fritt for søppel, både i havna, på badeplassene og på veiene ned til havna. Det kan vi alle være stolte av.

Ha en fin tid fram til neste sesong.

Beste hilsen
Holtefjell Vel
v/ havnesjefen
Tor H. Bjørnstad

Tel: 975 44 280

Redaktør for sidene er:
Bjørn Nymoen, Havnegaten 31, 3080 Holmestrand, mobil 922 06 770, mail
bjorn@jarlsbergeiendom.no
©2008 Holtefjell Vel, All rights reserved Holtefjell Vel, foretaksnr. 982 753 740