HOLTEFJELL VEL
 Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen

Formann: Per Arvid Andersen
Adresse:
Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen
Mobil
90 54 04 42
Mail:
paa@conceptor.no
Organisasjon Vedtekter Kart Samarbeidspartnere Bilder Nytt Sider for medlemmer

Da vi kom til Holtefjell fredag ettermiddag var veien sperret av et stort ospe-tre som hadde blåst ned. 

Arbeidsfolk hadde kommet fra innsiden og startet kutting med en liten ”manuell sag” men så kom formann
Per-Arvid fra utsiden med en motorsag og arbeidsfolkene brukte en halvtime på å fjerne treet.

Hilsen Astri


 

Redaktør for sidene er:
Bjørn Nymoen, Havnegaten 31, 3080 Holmestrand, mobil 922 06 770, mail
bjorn@holmestrandutvikling.no
©2008 Holtefjell Vel, All rights reserved Holtefjell Vel, foretaksnr. 982 753 740