HOLTEFJELL VEL
 Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen

Formann: Per Arvid Andersen
Adresse:
Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen
Mobil
90 54 04 42
Mail:
paa@conceptor.no
Organisasjon Vedtekter Kart Samarbeidspartnere Bilder Nytt Sider for medlemmer

Det går mot vår, og Havnesjefen må planlegge vaktlisten for båthavna.  BÅTVAKTØNSKER

Takk for at du fyller ut vedlagte skjema med ditt båtvaktønske, og send det til havnesjefen på en av disse måtene:

 ·         * E-mail: e-farger@online.no

·         * Legge det i postkassen til hytte 42, Tor H. Bjørnstad på Holtefjell

·         * Pr post til Tor H. Bjørnstad, Skolegaten 9, 3080 Holmestrand

Takk for at du gjør dette så snart som mulig, og senest innen onsdag 23. april.

For Havnesjef Tor

Redaktør for sidene er:
Bjørn Nymoen, Havnegaten 31, 3080 Holmestrand, mobil 922 06 770, mail
bnymoen@h-nett.no
©2008 Holtefjell Vel, All rights reserved Holtefjell Vel, organisasjons nr. 982 753 740