HOLTEFJELL VEL
 Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen

Formann: Per Arvid Andersen
Adresse:
Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen
Mobil
905 40 442  -   Mail
Organisasjon Vedtekter Kart Samarbeidspartnere Bilder Nytt Sider for medlemmer
Har du behov for Brukernavn og Passord til Sider for medlemmer så kontakt Bjørn Nymoen på mobil 922 06 770 eller på mail

Båtvakt liste for sommeren 2017 finner du på Sider for medlemmer


Mistenkelig slep av småbåter ut fra Ranvika

Det er i ettermiddag/kveld observert 2 mistenkelige slep av småbåter ut fra Ranvika/Kjerringberget.
Slepene har gått tett inn til land, vanskelig å se, og er sett med retning inn mot Viksfjord.

Vi ber om at de som er på hyttene på dagtid følger litt med på om det foregår noe i havna.

Finn


Bommen blir stengt f.o.m mandag 21. august
Koder for bommen finner du på
Sider for medlemmer Oppdatert pr. 15.08.2017


Oppdatert medlemsliste finner du på Sider for medlemmer

Holtefjell Vel har opprettet en Facebook-side, som alle medlemmer kan bruke til å legge ut informasjon på.
Gruppen er lukket og heter "Holtefjell Vel". 


Styret minner om disse forhold:

Alle båter skal ha solide strekkavlastere både på for- og akterfortøyinger

Fett skal ikke helles i avløpet

Husk at fartsgrensen er 30 km – helt ut til Eftangveien

Alle hytter skal ha farger – fortrinnsvis jordfarger – som tar tilbørlig hensyn til terrenget og omgivelsene

Bruk av motorsag og annen støyende virksomhet skal ikke foregå på søn- og helligdager,
og bør unngås i juli måned

Redaktør for sidene er:

Bjørn Nymoen, Havnegaten 31, 3080 Holmestrand, mobil 922 06 770, mail
bnymoen@h-nett.no
©2008 Holtefjell Vel, All rights reserved Holtefjell Vel, organisasjons nr. 982 753 740