HOLTEFJELL VEL
 Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen

Formann: Per Arvid Andersen
Adresse:
Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen
Mobil
905 40 442  -   Mail
Organisasjon Vedtekter Kart Samarbeidspartnere Bilder Nytt Sider for medlemmer
Har du behov for Brukernavn og Passord til Sider for medlemmer så kontakt Bjørn Nymoen på mobil 922 06 770 eller på mail

Båtvakt liste for sommeren 2017 finner du på Sider for medlemmer


Vi har hatt problemer med å få asfaltering før ferien. Men nå har vi fått det til.

Asfaltering blir allerede på onsdag, med klargjøring på tirsdag 13.06.2017.

Veien vil bli periodevis ufremkommelig i morgen og onsdag.

ANLEGGSARBEIDER VÅREN 2017!
Det vil starte arbeider på avløpsnettet i Nypevein til uken ( uke 12) med videre oppfølging i myra i bunnen av Hvitveisveien.
Det vil derfor bli en del trafikk i hyttefeltet med anleggsmaskiner og større kjøretøyer.
Vi ber hytteeierne våre oppmerksom på dette og vise forståelse slik at arbeidene ikke blir hindret.
Ambisjonene er å få arbeidene mest mulig ferdigstilt slik at hyttene kan brukes til påske!
 For spørsmål og avklaringer ta kontakt med meg. Mobil 971 58 175.

Vh Finn E Hammer Holtefjell vel


Koder for bommen finner du på Sider for medlemmer

Oppdatert medlemsliste finner du på Sider for medlemmer

Holtefjell Vel har opprettet en Facebook-side, som alle medlemmer kan bruke til å legge ut informasjon på.
Gruppen er lukket og heter "Holtefjell Vel". 


Styret minner om disse forhold:

Alle båter skal ha solide strekkavlastere både på for- og akterfortøyinger

Fett skal ikke helles i avløpet

Husk at fartsgrensen er 30 km – helt ut til Eftangveien

Alle hytter skal ha farger – fortrinnsvis jordfarger – som tar tilbørlig hensyn til terrenget og omgivelsene

Bruk av motorsag og annen støyende virksomhet skal ikke foregå på søn- og helligdager,
og bør unngås i juli måned

Redaktør for sidene er:

Bjørn Nymoen, Havnegaten 31, 3080 Holmestrand, mobil 922 06 770, mail
bnymoen@h-nett.no
©2008 Holtefjell Vel, All rights reserved Holtefjell Vel, organisasjons nr. 982 753 740