HOLTEFJELL VEL
 Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen

Formann: Per Arvid Andersen
Adresse:
Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen
Mobil
905 40 442  -   Mail
Organisasjon Vedtekter Kart Samarbeidspartnere Bilder Nytt Sider for medlemmer
Har du behov for Brukernavn og Passord til Sider for medlemmer så kontakt Bjørn Nymoen på mobil 922 06 770 eller på mail

Vannet er nå satt på for sesongen. Det vil si at det vil være vann i anlegget frem til stoppekran ved hver hytte.
Hver hytteeier som åpner for vann inn i hytta (enten selv eller etter avtale med Schumacher) bærer selv risikoen for eventuelle skader.

VH Finn Hammer


Båtvakt liste for sommeren 2018

I vårt referat fra Generalforsamling 2017 skrev vi at hugstavfall som var lagt ved veien før 1.mai,
ville bli f​liset opp.  Pga. litt sen vår i år utsetter denne fristen til 20.mai.


Koder for bommen finner du på Sider for medlemmer


Styret minner om disse forhold:

Alle båter skal ha solide strekkavlastere både på for- og akterfortøyinger

Fett skal ikke helles i avløpet

Husk at fartsgrensen er 30 km – helt ut til Eftangveien

Alle hytter skal ha farger – fortrinnsvis jordfarger – som tar tilbørlig hensyn til terrenget og omgivelsene

Bruk av motorsag og annen støyende virksomhet skal ikke foregå på søn- og helligdager,
og bør unngås i juli måned

Redaktør for sidene er:

Bjørn Nymoen, Havnegaten 31, 3080 Holmestrand, mobil 922 06 770, mail
bnymoen@h-nett.no
©2008 Holtefjell Vel, All rights reserved Holtefjell Vel, organisasjons nr. 982 753 740