HOLTEFJELL VEL
 Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen

Formann: Per Arvid Andersen
Adresse:
Strøm Terrasse 16, 3046 Drammen
Mobil
905 40 442  -   Mail
Organisasjon Vedtekter Kart Samarbeidspartnere Bilder Nytt Sider for medlemmer
Har du behov for Brukernavn og Passord til Sider for medlemmer så kontakt Bjørn Nymoen på
mobil 922 06 770 eller på mail

Koder for bommen finner du på Sider for medlemmer

Planen er at vannet på Holtefjell blir stengt mandag 24.oktober.  
Vi tar værforbehold - så om det skulle bli kaldt før det, 
kan det bli stengt på kort varsel.


08.09.2016 Referatet fra generalforsamlingen i Holtefjell Vel 2016 finner du på
Sider for medlemmer
Oppdatert medlemsliste finner du på Sider for medlemmer

Vi minner om frist for båtopptak, som i år er satt til 15. september.

Det vil bli ryddet i havneområdet i la høsten og gamle brett og lign, som ikke er fjernet innen 1.oktober, blir kastet.

Det er funnet noe gjenglemte klær + en redningsvest, og dette kan hentes i vaktbua.

Holtefjell Vel har opprettet en Facebook-side, som alle medlemmer kan bruke til å legge ut informasjon på.
Gruppen er lukket og heter "Holtefjell Vel". 

Bommen på Holtefjell blir lukket fra søndag 21.august om kvelden.


Styret minner om disse forhold:

Alle båter skal ha solide strekkavlastere både på for- og akterfortøyinger

Fett skal ikke helles i avløpet

Husk at fartsgrensen er 30 km – helt ut til Eftangveien

Alle hytter skal ha farger – fortrinnsvis jordfarger – som tar tilbørlig hensyn til terrenget og omgivelsene

Bruk av motorsag og annen støyende virksomhet skal ikke foregå på søn- og helligdager,
og bør unngås i juli måned

Redaktør for sidene er:

Bjørn Nymoen, Havnegaten 31, 3080 Holmestrand, mobil 922 06 770, mail
bnymoen@h-nett.no
©2008 Holtefjell Vel, All rights reserved Holtefjell Vel, organisasjons nr. 982 753 740